შეკითხვა:

5კგ მასის სხეული უსაწყისო სიჩქარით თავისუფლად ვარდება 15მ სიმაღლიდან. ამ პირობის გათვალისწინებით იპოვეთ კინეტიკური ენერგია . თუ შეგიძლიაათ ამოხსენით რაა. :) 

პასუხი:

ალბათ გულისხმობთ დაცემის მომენტში კინეტიკურ ენერგიას.

თავისუფლად ვარდნილი სხეულის შემთხვევაში მისი უმაღლეს წერტილში პოტენციური ენერგია სრულად გარდაიქმება კინეტიკურ ენერგიაში დაცემის მომენტისთვის. რადგან უმაღლეს წერტილში პოტენციური ენერგია არის mgh ამიტომ დაცემის მომენტში კინეტიკური ენერგიაც იქნება mgh. ყველა სიდიდე მოცემული გაქვთ. ჩასვით მნიშვნელობები.