შეკითხვა:

ნათურაში დენის ძალა 200 ამპერია, ვოლფრამის ვარვარის ძაფის დიამეტრია 0.02მმ. ტემპერატურა კი 2000ცელსიუსი.განსაზღვრეთ ელექტრული ველის დაძაბულობა ძაფში?..

პასუხი:

E = U/L = IR/L = I(\(\rho\)L/S) / L = I\(\rho\)/ {(\(\pi\)d2)/4}  ..... თავისმხრივ   კუთრი წინაღობა   დამოკიდებულია ტემპერეატურაზე      \(\rho\) = \(\rho\)o(1+\(\alpha\)t)  ....   \(\alpha\)----წინაღობის ტემპერატურული   კოეფიციენტია

---------------------------

ოლეგი გაბრიაძე