შეკითხვა:

ჩემ მიერი დასმულ შეკითხვას ვერ ვპოულობ :((

პასუხი:

თქვენს მიერ დასმული შეკითხვა ჩნდება მხოლოდ მასზე პასუხის გაცემის შემდეგ პასუხთან ერთად.