შეკითხვა:

გამარჯობა. როგორ ამოვხსნა ამოცანები, სადაც ბერკეტის მასაც მითითებულია?

პასუხი:

იხილე  მე-11 გვ...