შეკითხვა:

ველოსიპედისტმა 30 წუთში 0.9 კილომეტრი გაიარა განსაზღვრეთ ველოსიპედისტის საშუალო სიჩქარე

პასუხი:

განმარტების თანახმად: \(\dpi{120} v_{s}\) საშუალო სიჩქარე არის სხეულის მიერ \(\dpi{120} \Delta t\) დროის შუალედში განვლილი \(\dpi{120} \Delta S\) მანძილი გაყოფილი ამ \(\dpi{120} \Delta t\) დროის შუალედზე. თქვენს შემთხვევაში განვლილი მანძილი არის \(\dpi{120} \Delta S\)=30წთ., ხოლო დროის შუელდი, რომელშიც მოხდა მისი გავლა - \(\dpi{120} \Delta t\)=0,9 კმ. ამიტომ გექნებათ

\(\dpi{120} v_{s}=\frac{\Delta S}{\Delta t}\)

სანამ შესაბამის რიცხვით მნიშვნელობებს ჩასვამთ, ყველა ერთეული უნდა გადაიყვანოთ საერთაშორისო ერთეულთა SI სისტემაში. მანძილი კილომეტრებშია და ვტოვებთ, ხოლო დრო წუთებშია და უნდა გადავივანოთ წამებში 1წთ=60 წმ. მაგრამ ყოფაცხოვრებაში უფრო ხშირად იხმარება სიჩქარისთვის კმ/სთ განზომილება, ამიტომ გადავიყვანოთ საათებში 1სთ=60წთ ამიტომ \(\dpi{120} \Delta t\)=30წთ=0,5სთ. საბოლოოდ გექნებათ:

\(\dpi{120} v_{s}=\frac{\Delta S}{\Delta t}\)=1,8კმ/სთ.