შეკითხვა:

როგორ ფიქრობთ,შეგვიძლია თუ არა დავამზადოთ ისეთი სფერო,რომლის ელექტროტევადობა 1 ფარადი იქნება? რატომ?

პასუხი:

სფეროს ელექტროტევადობა მხოლოდ მის გეომეტრიულ ზომაზე(რადიუსზე) არის დამოკიდებული და თუ შენ წინასწარ გადაიკითხავდი წინა კითხვების პასუხებს,  ამოიკითხავდი, რომ გამტარი სფეროს ელექტროტევადობა  ვაკუუმში  განისაზღვრება ფორმულით : 

C = R/k ----->> R = Ck     და რადგანაც   SI  სისტემაში   შენი სფეროს   ტევადობა  C = 1 ფ   და ელექტრული მუდმივა კი     k = 9•109 ნ.მ2/კ2 , ამიტომ       R = 9•109 მ = 9 000 000 კმ 

და ახლა შენ თვითონ გადაწყვიტე თუ რამდენად შესაძლებელია ამ ზომის სფეროს დამზადება

( ჩვენში დარჩეს და დედამიწის რადიუსი  ხომ არ გახსოვს?)