შეკითხვა:

გამარჯობა საკონტროლოსთვის ვემზადები და ერთი ამოცანა ვერ გავიგე.

სხეული ორი წამის განმავლობაში მოძრაობს თანაბრად 4მ/წმ სიჩქარით, შემდეგ კი სამი წამის განმავლობაში მოძრაობს თანაბარშენელებულად 3მ/წმ2 აჩქარებით. რა მანძილს გაივლის ეს სხეული მოძრაობის დაწყებიდან 3 წამში?

პასუხი:

მოძრაობის დაწყებიდან  პირველი   t1 = 2  წმ-ის განმავლობაში თანაბარი მოძრაობის გამო იგი გაივლიდა   S1 = vt1   მანძილს  ....... მომდევნო  3 - 2 = 1 წმის განმავლობაში კი თანაბარშენელებული მოძრაობის  გამო გაივლიდა  S2 = vt2 - at22/2   მანძილს......  სულ კი  გაივლიდა   ........ ????