შეკითხვა:

ისევ შლაგბაუმის ამოცანაზე: გედენიზის  მე-9 კლ ამოც. კრებულში 3.28 ამოცანაა, კომაროვის გედენიძის კრებულში 508 ამოცანა. პირობა ერთნაირია პასუხი კი 72 წმ წერია. ამიტომაც მინდოდა თქვენი დახმარება.  შლაგბაუმი როდის გაიხსნება, არ გვაინტერესებს. მე ასე გავიგე, გახსნის შემდეგ მინიმალურ დროშიო. 

პასუხი:

კაი ბატონო ოყოს მასე.... მარაააა....   ბჯოო,   აი  აქოშინებული ბიჭი იმ   5 მ/წმ სიჩქარით   შევარდება ვითომ მაღაზიაში თავის  ურუკიანად?(მითუმეტეს ტვირთიანად).... ხომ მილეწ-მოლეწა იქოურობა.   ხოდააა  ''დატორმუზებაც'' თუ იგივე აჩქარებით მოხდინა ქე მოუნდება იგივე 20 წმ. - 50 მ-ზე..... ანუ  300 მ = 50 მ + 200 მ + 50 მ -ის გავლას მოანდომებს  20 + 40 + 20 =  80 წმ -ს.....  ა! ბატონო, ასე მოგარიგებთ  შენ და გედენიძეს  ერთმანეთთანcheeky....არც შენი 70 და არც მისი 72. (შლაგბაუმის გაღების მომენტიდან)

ისე ის 30 წმ რა შუაშია მაინც ვერ გავიგე... '' ი, შავი კაცი ვიღა იყოო''-ს არ იყოს surprise