შეკითხვა:

ჰელიუმით სავსე ბურთი ზევით მიდის. რა სახის ენერგია ჰქონდა მას, ხელში რომ მეჭირა? როდესაც გავუშვი, ეს ენერგია გადავიდა კინეტიკურში და ნაწილობრივ სითბურში. როგორ ავხსნათ ეს ენერგიის შენახვის კანონით? გასაგებია, რომ მისი ადგილი უფრო მძიმე ჰაერმა დაიჭირა, მას შეუმცირდა პოტენციყრი ენერგია. სწორად ვმსჯელობ თუ არა?

პასუხი:

ჯერ ასეთი საკითხი გაარჩიე და კითხვები თუ კიდევ დაგრჩება, მოგვწერე

------------------------------------------------

შენი ამოცანა  კორპის ბურთულას წყალში ამოტივტივების საკითხის ანალოგიურია,  ხომ ?

(სითბური ენერგია აქ არაფერ შუაშია)