შეკითხვა:

გამარჯობათ. იქნებ დამეხმაროთ ამ ორი ამოცანის ამოხსნაში? :/ :((
1) როგორ შეიცვლება 25 და -4ნკ მუხტების ურთიერთქმედების პოტენციური ენერგია, თუ მათ შორის მანძილი 10სმ-დან   20სმ-მდე გაიზრდება 
2) რამდენით შეიცვლება q1=10-9 კ მუხტის კინეტიკური ენერგია q2=10-6 კ მუხტის ველში მოძრაობისას, თუ იგი გადაადგილდება q2 -დან 3სმ-ით დაშორებული წერტილიდან 10სმ-ით დაშორებულ წერტილში? საწყისი სიჩქარე ნულის ტოლია.
დიდი მადლობა წინასწარ <3 

პასუხი:

1)

მოც: q1 = 25 • 10-9  კ.....    q2  = - 4 • 10-9 კ......  R1= 0,1 მ....  R2= 0,2 მ

--------------------------------------------

\(\Delta\)W პოტ = ?

წერტილოვანი მუხტების ურთიერთქმედების ენერგია გამოითვლება ფორმულით:

W = k•  (q1q2) / R  .........        (k = 9• 109  ნ.მ2/კ2 )....

ჩასვი რიცხვითი მნიშვნელობები ორივე შემთხვევისათვის და შეადარე ეს ენერგიები(ჯ)    ერთმანეთს....

2)  ეს ამოცანაც იგივე შინაარსისაა.... ოღონდ აქ უნდა გამიოყენო დამატებითი ცოდნა ენერგიის შენახვის კანონის შესახებ:  რამდენითაც მომატებს(მოიკლებს)  სისტემის პოტენციური ენერგია, ზუსტად იმდენით მოიკლებს(მოიმატებს)  კინეტიკური ენერგია...

დანარჩენი დამოუკიდებლად.....

---------------------------

ოლეგი გაბრიაძე