შეკითხვა:

გამარჯობა <3 გთხოვთ დამეხმარეთ...აი ჩემი ამოცანა : წრფივ , პარალელურ ლიანდაგებზე ერთი მიმართულებით თანაბრად მოძრაობენ სატვირთო და სამგზავრო მატარებლები,შესაბამისად , მოდულით 15 და 25 მ/წმ სიჩქარით . დროის ათვლის დასაწყისში სამგზავრო 200 მ-ით ჩამორჩება სატვირთოს . კოორდინატთა სათავედ მიიღეთ სამგზავროს მდებარეობა ათვლის საწყისში , X ღერძი მიმართეთ მოძრაობის მიმართულებით და დაწერეთ მატარებლების კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების ფორმულები 
ა)დედამიწისთან დაკავშირებული ათვლის სისტემაში
ბ)სატვირთო მატარებელთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში.

განსაზღვრეთ მატარებლის შეხვედრის დრო და ადგილი. ასევე განსაზღვრეთ მათ მიერ  გავლილი მანძილებიც.
წინასწარ დიდი მადლობა <3 

პასუხი:

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის