შეკითხვა:

ელექტრონი მოძრაობს 100ვ/მ დაძაბულობის ერთგვაროვანი ველის ძალწირების მიმართულებით. რა მანძილს გაივლის ელექტრონი გაჩერებამდე, თუ მისი საწყისი სიჩქარეა 2მგმ/წმ? რამდენ ხანს იმოძრავებს ელექტრონი გაჩერებამდე? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

ელექტრონზე მოქმედი დამამუხრუჭებელი ძალა არის:

\(F=Ee\)

ანუ მისი მოძრაობა იქნება თანაბარშენელებული შემდეგი აჩქარებით:

\(a=\frac{e}{m}E\)

კინემატიკის განტოლება თანაბარშენელებული მოძრაობისთვის მოცემული საწყისი სიჩქარით სრულ გაჩერებამდე არის:

\(v_{0}-at=0\)

\(S=v_{0}-\frac{at^{2}}{2}\)

აქედან ვიპოვნით დროსა და განვლილ გზას:

\(t=\frac{v_{0}}{a}=\frac{mv_{0}}{eE}\)

\(S=\frac{v_{0}^{2}}{2a}=\frac{mv_{0}^{2}}{2eE}\)