შეკითხვა:

მოგესალმებით, 

იდელურმა ერთატომიანმა აირმა იზოთერმულად გაფართოებისას 15 ჯ მუშაობა შეასრულა. რამდენით შემცირდა აირის შინაგანი ენერგია?

პასუხი:

იდეალური აირის შინაგანი ენერგია (გინდ ერთატომიანინ იყოს და გინდ შვიდატომიანიwink) მხოლოდ მის ტემპერატურაზე არის დამოკიდებული... U = f(T) .  კერძოდ ერთატომიანისათვის ----  U = (3/2) (m/M) RT.

აირი  გაფართოვდა იზოთერმულად - ო, ანუ მისი ტემპერატურა  არ შეცვლილა-ო ... ე. ი. მისი შინაგანი ენერგია .....? (შენ თვითონ დაამთავრე.....)