შეკითხვა:

მოგესალმებით, 

ბატონო ოლეგ, გთხოვთ დამეხმაროთ ამოცანის ამოხსნაში

CD ბრტყელი სარკიდან რომელ უშორეს წერტილში უნდა მოვათავსოთ სინათლის წყარო, რომ სარკიდან არეკვლილმა სხივებმა მთლიანად გაანათოს AB უბანი?

პასუხი:

უნდა სარმოადგინო ნახაზი.... როგორ არის განლაგებული    CD  სარკე და   AB  უბანი....