შეკითხვა:

მაგარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ ასეთი მაგარი საიტი არსებობს. საშინაო დავალებების წერის დროს თქვენი ახსნილი ამოცანები ძალიან მეხმარება. მართლა უღრმესი მადლობა ამისთვის. ოღონდ ამას სრული გულწრფელობით ვამბობ.

შეგიძლიათ დამეხმაროთ? 

1) ორი მუხტი, რომელთაგან ერთ-ერთი 4-ჯერ მეტია მეორეზე, ერთმანეტიდან a მანძილითაა დაშორებული. ველის რომელ წერტილშია დაძაბულობა ნულის ტოლი?

2) 0,2 მ-ით დაშორებული ორი პატარა, ერთნაირი დამუხტული ბურთულა მიიზიდება 4 ·10 -3  ნ ძალით. ბურთულების შეხების და იმავე მანძიით დაშორების შემდეგ მატ ერთმანეთი განიზიდეს 2,25·10-3 ნ ძალით. განსაზღვრეთ ბურთულების მუხტი შეხებამდე. 

  3) ორი მუხტი ურთიერთქმედებს ვაკუუმში r1 მანძილზე. რა  r​მანძილზე უნდა მოვათავსოთ ისინი e დიელექტრიკული შეღწევადობის გარემოში, რომ ურთიერთქმედების ძალა იგივე დარჩეს?

მე მგონი ამ ამოცანებიდან ერთ-ერთი უკვე განხილული იყო თქვენს საიტზე, მაგრამ თქვენს მიერ მოცემულ ბმულზე რომ გადავედი არ გაიხსნა. 

წინასწარ დიდ მადლობას გიხდით.......... <3 <3 <3 

პასუხი:

ოდნავ გაგვიანებით....

 

 

-------------------------------------

---------------------------------

მესამე ამოცანა კი დამოუკიდებლად უნდა ამოხსნა......

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის