შეკითხვა:

ქანქარა 1წუთსა და 40 წამში შეასრულა 50 რხევა,ვიპოვოთ რხევის პერიოდი და სიხშირე

პასუხი:

რხევის პერიოდს (T) უწოდებენ  ერთ რხევაზე მონდომებულ დროს... Si სისტემაში მას წმ - ებში გამოსახავენ... და რისი ტოლი  შენი ქანქარას რხევის პერიოდი?.... სამწუხაროდ მე მაგდენს ვერ 

'' ვტვინავ''... იქნებ შენ თავად გადაჭრა ეგ ურთულესი საკითხიwink

რხევის სიხშირე კი პერიოდის შებრუნებული სიდიდეა ( n = 1/T )   და იგ ი 1 წმ-ში შესრულებულ რხევათა რიცხვს(რაოდენობას) გვიჩვენებს. Si სისტემაში მისი ერთეულია  (1/წმ) = 1 ჰც.   ეს საკითხიც დამოუკიდებლად უნდა გადაჭრა....

------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე