შეკითხვა:

ავტომობილის სიჩქარის გეგმილი იცვლება კანონით Vx=t. გამოთვალეთ ავტომობილზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი, თუ მისი მასაა 1ტ. სიჩქარის გეგმილი და დრო მოცემულია SI სისტემის ერთეულებით.

პასუხი:

მოც:  Vx=t,   m=1ტ = 1000კგ

-------------------------------------

F = ?

თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას  Vx = Vox + axt       შემთხვევაში Vx=t  ე.ი. Vox =0  ხოლო  ax = 1 მ/წმ=a

   ნიუტონის მეორე კანონის დახმარებით  F = ma  = 1000 ნ