შეკითხვა:

100 კგ მასისა და 2 მ სიგრძის მიწაზე დაგდებული ღეროს ვერტიკალურ მდგომარეობაში დასაყენებლად რა მუშაობის შესრულებაა საჭირო.

მადლობას გიხდით წინა კითხვის პასუხისთვის. 

პასუხი:

როგორც ჩანს ღერო ერთგვაროვანია ანუ სიმძიმის ცენტრი  ემთხვევა  მის გეომეტრიულ ცენტრს(შუაშია)....  ღეროს ფეხზე დაყენება ნიშნავს მისი სიმძიმის ცენტრის   1 მ - ით მაღლა აწევას - ანუ პოტენციური ენერგიის    mgh = 100 * 10 * 1 = 1000 ჯ  ით მომატებას...  და თუ ამ პროცესს  თანაბრად   შევასრულებთ, მაშინ  მოგვიწევს   1000 ჯ მუშაობის შესრულება.

----------------------------------------------

წინა ამოცანაში გაგვეპარა შეცდომა:   ზამბარის პოტენციური ენერგია გამოითვლება ფორმულით   Eპოტ = kx2/2....  და რადგანაც ზამბარის დეფორმაცია გამოწვეულია   ტვირთის სიმძიმით  kx = mg,  საიდანაც

  k = mg/x ...      ამ უკანასკნელის გათვალისწინებით  კი  პოტენზიური ენერგია   Eპოტ = mgx/2  =   ....

---------------------------------------------------