შეკითხვა:

გამარჯობა. ამოცანა ასეთია: გაზქურაზე დადეს ჩაიდანი, რომელშიც ასხია 10 გრადუსი ცელსისუსი ტემპერატურის 2 ლ წყალი. ჩაიდნის C=100 ჯ/c. გაზქურის მ.ქ.კ 60%. რა მასის ბუნებრივი აირი დაიხარჯება წყლის დუღილის ტემპერატურამდე გასათბობაად და მთლიანად ასაორთქლებლად?

ბ-ნ ოლეგ ასე ამოვხსენი ეს ამოცანა და ძალიან გთხოვთ შემიმოწმოთ: 0,6q(აირი)m(აირი)=c(წყალი)m(წყალი)(100-10)+r(ორთქლი)m(წყალი).

ეს მე-2 ამოცანა(ვერ ამოვხსენი) რა დროს მოანდომებს 4,5 კვტ სიმძლავრის ამწე 8 მ ფსკერიდან 624 კგ ლითონის სხეუის ამოტანას, თუ ამწის მ.ქ.კ 80%, ლითონის სიმკვრივე 7.8 გ/სმ^3, წყლის სიმკვრივე 1000 კგ/მ3

გმადლობთ, წინასწარ

პასუხი:

1)  სწორია!... მაგრამ რადგანაც მოგცეს ჩაიდნის სითბოტევადობა ამიტომ ტოლობის მარჯვენა მხარეს უნდა დაუმატო  ჩაიდნის გასათბობად საჭირო სითბოც... C(100-10), ანუ ეს სითბოც სასარგებლო სითბოდ   უნდა ჩათვალოო(გვეუბნება ამოცანის ავტორი) რაც თავისმხრივ  არასწორი მიდგომაა. მოკლედ ჩაიდნის სითბოტევადობა ზედმეტი პირობაა...მაგრამ შეიძლება შემოგვედაონ: თუ ჭურჭელში არ მოვათავსებთ, სითხეს სხვაგვარად როგორ გავაცხელებთ-ო!...

მოკლედ სადავო საკითხია...

2)     0,8Pt =[ mg - \(\rho\)წყg(m/\(\rho\)ლით)] h ..... t = ?      დაალაგე  SI სისტემაში და ამოხსენი

\(\rho\)წყg(m/\(\rho\)ლით) ---- ამომგდები ძალაა