შეკითხვა:

მოგესალმებით. ასეთი ამოცანებია: 1) მათემატიკური ქანქარას იგრძე 60 სმ-ია.მასა 100 გ. გამოთვალეთ ქანქარას ენერია, თუ წონასწორული მდებარეობიდან მაქსიმალური გადახრის შესაბამისი კუთხე 30 გრადუსია. 2) რამდენჯერ გაიზრდება მათემატიკური ქანქარას სრული მექანიუკური ენერგია, თუ ქანქარას გადახრის მაქს. კუთხეს 30-დან გავზრდით 60 გრადუსამდე?

პასუხი:

მსგავს ამოცანებზე  უკვე გაგეცით პასუხი....