შეკითხვა:

 რა მაქსიმალურ სიჩქარეს მიაღწევს აჩქარებულად მოძრავი სხეული s=f(t) ;  ds/dt როცა t  მიისწრაფვის უსასრულობისაკენ (სხეულს გააჩნია მასა) რათქმა უნდა ვერ მიაღწევს სინათლის სიჩქარეს, მაშინ v=?

მადლობა წინასწარ!

პასუხი:

გააჩნია    s=f(t)    დამოკიდებულებას რა კონკრეტული სახე აქვს...