შეკითხვა:

რამდენჯერ ვიგებთ ძალაში გლუვი დახრილი ზედაპირის გამოყენებაში, ტვრთის აწევისას გარკვეულ სიმაღლეზე,თუ ჰორიზონტისადმი დახრის კუთხეა 30 გრადუსი. ამ ამოცანაში მივიღე პასუხი 2, მაგრამ პასუხებში სხვა წერია.  ჩემი ამოხსნა : https://s31.postimg.org/rcan95qpn/image.png. სად ვცდები?​

პასუხი:

არ ცდები...

რადგანაც ზედაპირი გლუვიაო, ამით ირიბად გვითხრეს, რომ ხახუნი უგულებელყავითო...ამასთან ერთად მოძრაობა უნდა იყოს თანაბარი.

ამიტომ     F = mgSin30= mg/2

---------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე