შეკითხვა:

ertgvarovan magnitur velshi magnituri induqciis wirebis martobulad toli sichqarit shevarda ori nawilaki. pirvel nawilaks aqvs q muxti, m masa , meore nawilaks ki 2q muxti da 4m mase. pirveli nawilaki modzraobs R radiusis wrewirze. ra radiusis wrewirze modzraobs meore nawilaki, madloba winaswar

პასუხი:

ამ საკითხის გადაჭრაში დაგეხმარება ვიდეოპასუხი მსგავს ამოცანაზე