შეკითხვა:

სხეულის პოტენციური ენერგია მით მეტია რაც ნაკლებია სხეულის სიჩქარე ? 

პასუხი:

ასე მარტივადაც არაა საქმე.... რაც - რაც -ით  ეს საკითხი არ გადაიჭრება....

თუ სისტემა ჩაკეტილია და მასში მუშაობენ მხოლოდ სიმძიმის ან დრეკადობის ძალები, მაშინ ადგილი აქვს მექანიკური ენერგიის შენახვის კანონს:  კინეტიკური ენერგიის გაზრდა იწვევს პოტენციურის იმდენითვე შემცირებას. კინეტიკური ენერგია კი  E = mv2/2 , რაც ნიშნავს, რომ მაგალითად სიჩქარის 3-ჯერ გაზრდისას კინეტ ენერგია იზრდება 9-ჯერ, მაგრამ ამ დროს პოტ ენერგია სულაც არ შემცირდება 9-ჯერ. 

საბოლოოდ:  სიჩქარის ზრდისას პოტენციური ენერგია კლებულობს და პირიქით, მაგრამ

რაც - რაც -ით  არა.