შეკითხვა:

გლუვ არაგამტარ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებული ერთი ნიშნით დამუხტული ორი 1კგ მასის ბურთულა გადაბმულია 1მეტრი სიგრძის უწონო თოკით, თოკის დაჭიმულობის ძალაა 200 ნიუტონი, თოკი გადაჭრეს, რისი ტოლი გახდება თითოეული ბურთულას სიჩქარე, როცა მათ შორის მანძილი 2 მეტრის ტოლია.

პასუხი:

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე