შეკითხვა:

1მ სიგრძის მქონე ქანქარას ვერტიკალიდან მაქსიმალური გადახრის კუთხეა 30 გრადუსი.წონასწორობის მდებარეობის გავლისას ძაფი წამოედო ლურსმანს ზუსტად სიგრძის შუა წერტილში. იპოვეთ დამოკლებული ქანქარის მაქსიმალური გადახრის კუთხე

პასუხი: