შეკითხვა:

როგორ გავიგო რა სიმაღლეზე შეიძლება ავიტანოთ 10 კგ. მასის საწონი 100 გ. სპირტის სრული დაწვისას გამოყოფილი ენერგიით?

პასუხი:

უნდა გამოთვალო სპირტის დაწვის შედეგად გამოთავისუფლებული   ენერგია Q = qmსპ  ---q = 29 მგჯ/კგ - სპირტის წვის კუთრი სითბოა ..... ამ ენერგიით იდეალურ შემთხვევაში შესაძლებელია სხეულისათვის   mgh  პოტენციური ენერგიის მინიჭება :  qmსპ mgh  აქედან გამოთვლი   h = ??  (წინასწარ ყველა სიდიდე უნდა ჩაწერო   SI  სისტემის ერთეულებით)