შეკითხვა:

პრეტესტზე შემხვდა: 5კგ მასის სხეული დევს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე, ხახუნის კოეფიციენტია 0,6. სხეულზე მოსდეს 26 ნიუტონი ჰორიზონტალური ძალა, იპოვეთ ზედაპირზე წარმოებული ხახუნის ძალა.------> რაკი არ წერია რომ მოძრაობა დაიწყოო, ე.ი. ისევ წონასწორობაშია და ანუ ხახუნის ძალაც 26 ნიუტონია??

პასუხი:

 რაკი არ წერია რომ მოძრაობა დაიწყოო, ე.ი. ისევ წონასწორობაშია და ანუ ხახუნის ძალაც 26 ნიუტონია??

 

ჯერ უნდა დათვალო  უძრაობის ხახუნის მაქსიმალური ძალა..... Fხ.მაქს = \(\mu\)N    შენს ამოცანაში  N=mg (ზოგადად,   N    ყოველთვის არ უდრის  mg  ) ....  Fხ.მაქს= 0,6•5 •10 = 30 ნ....

შემდეგ უნდა მოახდინო შედარება:

წევის ძალა  26 < 30... ე.ი წევა ვერ დაძლევს უძრაობას..... გაქვს უძრაობა, შესაბამისად უძრაობის ხახუნი წევას "უპასუხებს"  იგივე 26 ნ-ით.

თუ წევა იქნებოდა 30 ნ, მაშინ გექნებოდა

 ა) უძრაობა  უძრაობის  მაქსიმალური  ხახუნით 30 ნ    ......     ან

ბ)   წრფივი თანაბარი მოძრაობა  სრიალის  ხახუნით  30 ნ

და თუ წევა მეტი იქნებოდა   მაგ:   35 > 30, მაშინ გექნებოდა 

თანაბარაჩქარებული მოძრაობა  5 ნ ტოლქმედით   (სრიალის ხახუნით  30 ნ)

--------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის