შეკითხვა:

 :// <3 ლურსმანზე თანაბრად(ორივე მხარეს თოკის ტოლი ნაწილებია გადაკიდებული) ჩამოკიდებულია 20მ. სიგრძის თოკი. მისი ერთი ბოლო მცირედით ჩამოვქაჩეთ და თოკმა დაიწყო მთლიანად ჩამოსრიალება. იპოვეთ თოკის სიჩქარე იმ მომენტში, როდესაც მისი ბოლო წერტილი ეხება ლურსმანს.

პასუხი:

იხილე ბმული