შეკითხვა:

საატესტატოს ამოცანებიდან ეს ვერ გავიგე და დამეხმარეთ გთხოოოვთ >_< :1კგ. მასის ბურთი 2მ/წმ საწყისი სიჩქარით მიგორავს ზედაპირზე, სადაც ხვდება 4მ. რადიუსის წრიული ფორმის ჩაღრმავება. იპოვეთ ზედაპირზე დაწოლის ძალა უკიდურეს ქვედა წერტილში. ხახუნი უგულებელყავით. ჩათვალეთ, რომ ბურთი არ მოწყდება ზედაპირს. და: რა მანძილს გადის თავისუფლად ვარდნილი სხეული მეხუთე წამში, თუ მისი საწყისი სიჩქარეა 0 და დედამიწაზე ეცემა 5წამში? აააა მიშველეეთ

პასუხი:

საიტზე უკვე დევს შედარებით რთული ამოცანა.... შენს შემთხვევაში  ვერტიკალთან კუთხე იქნება   0-ის ტოლი...  ანუ   Cos\(\alpha\) =1

იხილე ბმული