შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

  ერთგვაროვენ  B მაგნიტურ ველში მოთავსებული კოჭა, რომელიც შედგება s  ფართობის მქონე N  ხვიისაგან , მიერთებულია ბლასტიკურ გალვანომეტრთან. წრედის წინაღობაა R  , ველის  ინდუქცია ხვეულების სიბრტყის მართობულია, . რა სიდიდის  მუხტი გაივლის გალვანომეტრში კოჭას ველიდან გამოტანისას?    
ამჯერად მინდა სხვა სახის კითხვა შემოგთავაზოთ, ეს უფრო სოფიზმია, ვიდრე კითხვა.ცნობილია, რომ თუ ერთი მასალის სხეულების მასები ტოლია, მათი ერთნაირ სითხეებში მოთავსებისას (ვიგულისხმოთ რომ იძირება), არქიმედეს ძალები იქნება ერთნაირი, რადგან მოცულობები ტოლია.ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ერთ ერთი სხწეული გავაბრტყელეთ ისე,რომ მისი სისქე გახდა ძალიან მცირე. ჩავდოთ იმავე სითხეში(ისე რომ მთლიანად ფსკერზე არ მიეკვრას). არქიმედეს ძალა უნდა იყოს იგივე. მაგრამ ეს ძალა ხომ გამოწვეულია სხეულის ზედა და ქვედა ნაწილებზე ........
    უძრავ ჭოჭონაქზე გადადებულ ძაფზე დაკიდებულია თითო კილოგრამი მასის სხეულები. ერთ ერთზე  დადეს 0,5 კგ მასის ძელაკი.ძელაკი აწვება სხეულს სისტემის მოძრაობისას.  
  ჭურჭელში მოთავსებული  T  აბსოლუტური ტემპერატურის მქონე ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2)  წნევაა P . როდესაც აირი გააცხელეს 3T ტემპერატურამდე, მოლეკულების 30% დისოცირდა შემდეგნაირად:2CO2 ---2CO+O2  .რისი ტოლი გახდა  აირის წნევა?
საგანი მოთავსებულია F ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზის მთავარ ოპტიკურ ღერძზე. მისი ერთი ბოლო ლინზიდან დაშორებულია4F/3 მანძილით, ხოლო მეორე 2F   მანძილით.რისი ტოლია გადიდება?  
გამარჯობა ბატონო ოლეგ ! ისევ მე გაწუხებთ ეს ამოცანა ვერ გავაკეთე განსაზღვრეთ წყლის ორთქლადქცევის კუთრი სითბო თუ ელექტროქურაზე 20გც ტემპერატურის წყლის ადუღებას დასჭირდა 16 წუთი, ხოლო ადუღების შემდეგ მისი მეათედი ნაწილის აორთქლებას - 11.5 წუთი  
ორ ბრტყელ სარკეს შორის კუთხე 45 გრადუსია. სარკეებს შორის ერთ-ერთი სარკის მართობულად v  სიჩქარით მოძრაობს მნათი წერტილი.რისი ტოლია სარკეებში პირველი წარმოსახვითი გამოსახულებების ფარდობითი სიჩქარე?
დენის წყაროს აქვს ვოლტმეტრის შესადარი წინაღობა. წყაროს მომჭერებთან ჩართულმა ერთმა ვოლტმეტრმა აჩვენა 10ვ, მის ნაცვლად ჩართულმა მეორე ვოლტმეტრმა კი 15ვ. როდესაც ვოლტმეტრები შეაერთეს მიმდევრობით და ისე ჩართეს წყაროსთან, პირველმა აჩვენა 4ვ, მეორემ კი 12ვ. განსაზღვრეთ წყაროს ემ ძალა(20ვ). 
მანანას... მოცემულია  დამუხტული გამტარი ბურთულების  q  მუხტის  მის  R  რადიუსთან შესაბამისობის  დიაგრამები....რომელი ბურთულები უნდა შევაერთოთ წვრილი გამტარით, რათა მასში დენმა არ გაიაროს? 
უღრმესი მადლობა ასე ამომწურავად და გასაგებად ახსნისთვის.(თქვენ ალბათ ფიზიკის "ნიჭიერში" გაიმარჯვებდით!) მოსახვევში მოძრაობაზე ეს კითხვა დიდი ხანია მაწუხებდა. ალბათ იგივე პრინციპია დახრილ სიბრტყეზე რომ დევს h სიმაღლის ძელი. ამ დროსაც საყრდენის რეაქციის წერტილი ინაცვლებს htgß/2 -თი. მაგრამ გემი რომ უხვევს იგივე ხდება? სადღაც წავიკითხე, სითხეში უძრაობის ხახუნი არ არისო(მე კი მთლად არ ვეთანხმები) . ისე შეგაწუხეთ ჩემი კითხვებით, შეგიძლიათ არ მიპასუხოთ და რიტორიკულ კითხვად და........
ვაგრძელებ ციკლს ბატარეების შესახებ და იგივე ამოცანის გამოყვანის სხვა ხერხს შემოგთავაზებთ, მაგრამ არ ვიცი, მართებულია თუ არა: Eსისტ/rსისტ=E1/r1+E2/r2 , სადაც rსისტ=r1r2/(r1+r2)=0,24,ამგვარად, Eსისტ=1,7 ანუ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძაბვა ბატარეაზე. პასუხი ემთხვევა მაგრამ ეს ფორმულა საიდან მიიღება არ ვიცი.
ისევ ბატარეა:)) ბატარეა შედგება მიმდევრობით შეერთებული ორი ელემენტისგან, პირველის ემ ძალაა 2ვ, შიგა წინაღობა 1 ომი, მეორის-1ვ და 2 ომი. წრედის გარე წინაღობაა 3 ომი. განსაზღვრეთ ძაბვა ბატარეის მომჭერებზე, ძაბვის ვარდნა თითოეული ელემენტის შიგნით(ჭინკა ძაბვები),ძაბვა თითოეული ელემენტის მომჭერებზე და დანადგარის მქკ.( 1,5ვ, 0,5ვ,1ვ,1,5ვ,0, 50%)
10გრადცელ ტემპერატურის წყალში 100გრადცელ ტემპერატურის სხეულის ჩაშვების შემდეგ დამყარდა 40გრადცელ საერთო ტემპერატურა. როგორ შეიცვლება წყლის ტემპერატურა თუ პირველ სხეულს წყლიდან არ ამოვიღებთ და ჩავუშვებთ 100გრადცელ ტემპერატურის ისეთსავე მეორე სხეულს. ბატონო ოლეგ ეს სწორია:(t-10)=(100-40)+(100-40) და ესეც. წარმოვიდგინოთ რომ შეიძლება მექანიკურ ენერგიად გარდავქმნათ ენერგია რომელსაც გამოყოფს წყალი 1გრადუსცელსიუსით გაცივებისას ამ ენერგიით რა სიმაღლეზე შევძლებთ ამ წყლის ატანას? Mgh=cm(t1-t2) da pa........
ორი ელემენტი პარალელურად არის შეერთებული. პირველის ემ ძალაა 2ვ, შიგა წინაღობა 0,6ომი, მეორესი-1,5ვ და 0,4 ომი.განსაზღვრეთ ძაბვა ელემენტის მომჭერებზე. (პასუხი 1,7ვ)
სურათს ვერ ვხატავ და სიტუაციას აგიღწერთ: ორი ელემენტი ერთმანეთთან პარალელურად არის მიერთებული და მათთან კი გარე წრედში R წინაღობა. გარე წრედს აქვს ჩამრთველი. ერთის ემძ არის 3ვ., მეორის კი 2ვ. r1=r2=0,5   R=1 განსაზღვრეთ დენი თითოეულ ელემენტში და ძაბვა ელემენტზე თუ ჩამრთველი ა) გამორთულია  ბ) ჩართულია და ამ დროს მქკ
100გ მასის თათბირის კალორიმეტრში 20გრადცელ ტემპერატურის 200 გ მასის წყალია. რა ტემპერატურა დამყარდება კალორიმეტრში თუ მასში მდუღარე წყალთან ამოღებულ 60გ მასის ალუმინისა და 40 გ მასის აპილენძის სხეულებს ჩავდებთ? ბატონო ოლეგ მე ასე დავწერე და სწორია?  Q=Cთmთ+Cწmწ(100-20)+mალ+mსპ??
გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით. აი ისევ დავუბრუნდი ამ საიტს. :D რამდენიმე კითხვა მაქვს თუ შეგიძლიათ რომ უპასუხოთ? -რას უდრის მილიარდი ელექტრული მუხტი? -შეადგინეთ ისეთი ჩართვის სქემა ნათურისა,როდესაც მისი ანთება შესაძლებელი იქნება რამდენიმე ადგილიდან? -როცა გამტარის ბოლოებზე ძაბვა 200 ვოლტია,მაშინ მასში გადის 4 ამპერი დენი, როგორი ძაბვის დროს გაივლის ამ  გამტარში 0,6 ამპერი დენი? დიდი მადლობა წინასწარ, ეს მჭირდება ხვალ სკოლაში, თუ შეგიძლიათ რო მოასწროთ? <3
ბატონო ამოცანის პირობა შემეშალა 600 და 800 ნაცვლად უნდა იკოს 60 და 80 სისწრაფეში შემეშალა პირველი ასე იქნება ? 4200*120(60-80) და მეორე მქკ=Qsas/Qsr მსგავსი ამოცანები ვერსად ვნახე იქნებ გვერდიც მითხრათ და ამიხსნათ კიდე იცით რა მიჭირს აი მაგ როდის წერე Q=cm(tnar-t) an (t-tnuli) an (t1-t2) ? 
გაუსის თეორემის გამოყენებით განსაზღვრეთ რას უდრის Q მუხტით თანაბრად დამუხტული  R რადიუსის არაგამტარი ბირთვის ველის დაძაბულობა ბირთვის ცენტრიდან r მანძილზე.
დენის წყაროს მომჭერებზე ძაბვის დამოკიდებულება გარე წრედის წინაღობაზე მოცემულია u=15R/(2R+3)  ფორმულით. განსაზღვრეთ დენის წყაროს ემძ და შიგა წინაღობა.