შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

სინათლის წერტილოვანი წყარო მოთავსებულია წყალში,1 მეტრის სიღრმეზე.რას უდრის წყლის ზედაპირზე იმ წრის ფართობი,რომლის საზღვრებში შესაძლებელია წყაროს გამოსხივებული სინათლის გადასვლა ჰაერში?წყლის აბსოლიტური გარდატეხის მაჩვენებელია 4/3.
გვაქვს F ფოკუსური მანძილის შემკრები ლინზა.სად უნდა მოვათავსოთ სინათლის წერთილოვანი წყარო რომ მასსა და მის გამოსახულებას შორის მანძილი უმცირესი იყოს?
ლითონის ორი ერთნაირი ბურთულა დამუხტულია q და   -5q  მუხტებით. ბურთულები ერთმანეთს შეახეს და შემდეგ დააბრუნეს საწყის მდებარეობაში. როგორ შეიცვლება ურთიერთქმედების ძალის მოდული? 
0.3ა დენისა და 3ვ ძაბვისათვის გათვალისწინებული ოთხი ნათურა უნდა ჩავრთოთ პარალელურად და ვკვებოთ 5.4ვ ძაბვის წყაროდან რა დამატებითი წინაღობა უნდა ჩავრთოთ ნათურებთან მიმდევრობით ?   ბატონო ოლეგ იციტ კიდე რა ვერ გავიგე ძაბვა ხომ არის ელექტრული ველის დაძაბულობა  გამრავლებული მანძილზე ანუ Ed თუ ესეა მაშIნ მანძილის გაზრდასთან ერთად რატომ იზრდება ძაბვა  ? მანძილის გაზრდასთან ერთად ველის დაძაბულობა ხომ კლებულობს არა ? გასაგებია რომ რაც უფრო დიდ მანძილის გაივლის ნა........
 ორივე მხრიდან ღია 60სმ სიგრძის მინის მილი ჩაუშვეს ვერცხლისწყლიან ჭურჭელში, მისი სიგრძის 1/3 სიმაღლეზე. შემდეგ დახურეს მილი ზემოდან და ამოიღეს ვერცხლისწყლიდან. განსაზღვრეთ რა სიმაღლის ვერცხლისწყლის სვეტი დარჩა მილში თუ ატმოსფერული წნევა ნორმალურია და ტემპერატურა არ შეცვლილა.
I ნახაზზე მოცემულია სინათლის სხივის სვლა ოთხი გამჭირვალე გარემოს გავლით. ამ გარემოთა გარდატეხის აბსულუტური მაჩვენებლების ქვემოთ მოყვანილი თანაფარდობებიდან რომელი არის ჭეშმარიტი? სურათი ა) n1>n2>n3>n4      გ)  n1>n4>n2>n3 ბ) n1<n2<n3<n4     დ) n1<n3<n2<n4 აქ პასუხი ბ) რატომ არის შეგიძლიათ ახსნათ?  II სინათლის სხივი ეცემა ბრტყელ ვერტიკალურ სარკეს და არეკვლის შემდეგ გადადის მეორე გარემოში, რომლის გა........
ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში რომლის ინდუქციაა B,ორ უწონად პარალელურ ძაფზე ველის მართობულად დაკიდებულია L სიგრძისა და m მასის წრფივი გამტარი. რას უდრის ძაფის დაჭიმულობის ძალა,თუ გამტარში გადის I დენი ? ამოცანა ამოხსენით ინდუქციის ვექტორის ორი ურთიერტსაწიინააღმდეგო მიმართულებისათვის. g=g  რაღაც არ გამომდის იქნებ დამეხმაროთ :)
გამარჯობა პატივცემულო ადამიანო რომელიც სრულიად უფასოდ ეხმარება ახალგაზრდებს თავიანთი ფიზიკის მიმართ ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილებაში , დიდი მადლობა ამისათვის ... ახლა კი რაც შეეხება ჩემს ცნობისმოყვარეობას და ამოცანას: მდინარე მიედინება v სიჩქარით და მიაქვს ყინულის ნატეხები. მდინარის ნაპირები ერთმანეთის პარალელურია. ყინულის ყველა ნატეხი ერთნაირი h სიმაღლისაა. ისინი თანაბრადაა განაწილებული წყლის ზედაპირზე და ფარავენ მის ნაწილს. მდინარის გარკვეულ ადგილას ყინული ჩაიხერგა და ვეღარ გაყვა წყალს. ხე........
მაგარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ ასეთი მაგარი საიტი არსებობს. საშინაო დავალებების წერის დროს თქვენი ახსნილი ამოცანები ძალიან მეხმარება. მართლა უღრმესი მადლობა ამისთვის. ოღონდ ამას სრული გულწრფელობით ვამბობ. შეგიძლიათ დამეხმაროთ?  1) ორი მუხტი, რომელთაგან ერთ-ერთი 4-ჯერ მეტია მეორეზე, ერთმანეტიდან a მანძილითაა დაშორებული. ველის რომელ წერტილშია დაძაბულობა ნულის ტოლი? 2) 0,2 მ-ით დაშორებული ორი პატარა, ერთნაირი დამუხტული ბურთულა მიიზიდება 4 ·10 ........
580 გ ჰაერის ტემპერატურა 10k-ით გაიზარდა. განსაზღვრეთ ჰაერის მიერ შესრულებული მუშაობა, გადაცემული სითბოს რაოდენობა და შინაგანი ენერგიის ცვლილება.(1,7•103ჯ; 5,8•103ჯ; 4,1•103ჯ)
მათემატიკური ქანქარა ასრულებს თავისუფალ რხევებს. რამდენი ხანი დასჭირდება  გადახრის მაქსიმალური კეთხის ორჯერ შემცირებას ,თუ წონასწორული მდებარეობიდან  მაქსიმალური გადახრის შესაბამისი კუთხე 30 გრადუსია.
ჰაერის ტემპერატურაა 15ºC, ფარდობითი ტენიანობა კი 72%. გამოთვალეთ ნამის წერტილი(10ºC)
რამდენჯერ მეტია 20ºC-ზე წყლის ნაჯერი ორთქლის მოლეკულების კონცენტრაცია 10ºC-თან შედარებით?(1,8)
ვერცხლისწყლის ნაჯერი ორთქლის სიმკვრივე 20ºC-ზე 0,02გ/მ3-ია. გამოთვალეთ ორთქლის წნევა ამ ტემპერატურაზე(0,24პა)
როდესაც გარე წრედის წინაღობა 1 ომია, ძაბვა დენის წყაროს მომჭერებზე არის 1.5 ვ, 2 ომი გარე წინაღბის შემთხვევაში კი - 2 ვ. განსაზღვრეთ წყაროს ემ ძალა და შიგა წინაღობა.
გამარჯობა!!! ძაან მჭირდება თქვენი დახმარება.......სპილენძის ბოლოებზე მოდებული ძაბვააU,მავთულის დიამეტრი d, სიგრძე--L,განსაზღვრეთ როგორ შეიცვლება თავისუფალი ელექტრონების მიმართული მოძრაობის მოდული, თუ ორჯერ გავადიდებთ ა)მავთულის სიგრძე ბ) ძაბვას მავთულების ბოლოებზე გ)მავთულის დიამეტრს.    2. ორი ამპერმეტრიდან ერთის წინაღობა ცნობილია. განსაზღვრეთ მეორის წინაღობა. ძაან დიდი მადლობა წინასწარრ <3  
პასუხის პასუხი: წყლიანი ჭურჭლის ვარდნის შემთხვევაში ჩემი აზრით, მოხდება ის, რომ წყალი ქვემოთ კი აღარ აწარმოებს წნევას, არამედ ზემოთ. ანუ სურათი ამოყირავდება. ასევე იქნება მათემატიკური ქანქარის 2g აჩქარებით ვარდნის შემთხვევაში. იგი ფეხებით მაღლა დაიწყებს ქანქარს. ანუ, მას ეგონება, რომ დედამიწა ზევითაა. საერთოდ, თავისუფალი ვარდნისას ცნებები "ზემოთ" და "ქვემოთ" აღარ არსებობს. მაგრამ ერთ რამეს ვერ ვხვდები:წარმოვიდგინოთ, რომ X პლანეტას აქვს 2g აჩქარება. რა იცის ჭურჭელმა, დედამიწაზ........
ზუსტად იგივე პასუხი მქონდა მეც!(არქიმედეს ძალის შესახებ). უბრალოდ ჩემს მიერ ამ საკითხის წამოყენება გამოწვეულია იმით, რომ ვისაც არ ვეკითხებოდი, ვერავინ მცემდა პასუხს. მერე ვიფიქრე და მივხვდი. ამიტომ მეგონა, რომ სხვებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. კიდევ მაქვს რამოდენიმე კითხვა, რომელზედაც ვისაც არ უნდა ვკითხო, არასწორად მპასუხობენ. მაგალითად, "საით არის მიმართული არქიმედეს ძალა?"-ყველა მპასუხობს რომ ზევით(ყოველთვის), თუმცა არა ყოველთვის! ან:უწონობაში მოქმედებს არქიმედეს ძალა?გამოიცან........
გამარჯობაათ...      ვერტიკალურად მიმართულ მაგნიტურ  ველში მსუბუქ სადენებზე ჩამოკიდებულია L  სიგრძისა და m მასის გამტარი,. მასში I დენის  გატარების შემდეგ სადენები ვერტიკალიდან a კუთხით გადაიხარა.იპოვეთ მაგნიტური ველის ინდუქცია.   აქ იმას ვერ ვიგებ, ჩარჩოს სიმძიმის ცენტრში მოდებული სიმძიმის ძალის მომენტი როგორ გამოითვლება.  
დადებითად დამუხტული მტვრის ნამცეცი მუდმივი სიჩქარით ნელა ეშვება. მაინტერესებს რატომ გაიზრდება ნამცეცის სიჩქარე თუ მის ქვემოთ დაუმუხტავ ფირფიტას მოვათავსებთ? ამ კითხვაზე პასუხი მასწავლებელმა ახსნა, მაგრამ რაღაცები ჩემთვის მაინც ბუნდოვნად დარჩა. ძალიან გთხოვთ იქნებ თქვენ ამიხსნათ რატომ? დიდი მადლობა.