გამოსხივების გამო მზის მასის დანაკარგი შეიძლება შეფაფასოთ ეინშტეინის ფორმულით . თუ წლის განმავლობაში მზე ასხივებს Е ენერგიას, მაშინ ერთ წამში იგი საშუალოდ კარგავს მასას, სადაც Т არის წელიწადის ხანგრძლივობაა გამოსახული წამებში. შესაბამისად, მზის მასა შემცირდე 2-ჯერ

  წელი

დროის განმავლობაში.