ნაწილაკის \(v\) სიჩქარით მოძრაობისას მისი რელატივისტური მასა m იზრდება უძრაობის m0 მასასთან შედარებით  -ჯერ:

ცნობილია, რომ ათვლის ერთი ათვლის სისტემიდან მეორეში გადასვლისას სხეულის ზომები იცვლება, ამასთან ლორენცის შეკვეცა ხდება მხოლოდ მოძრაობის მიმართულებით. თუ სხეულთან დაკავშირებულ სისტემაში მისი მოძრაობის გასწვრივი ზომა არის \(l_{0}\), მაშინ სისტემაში,სხეულის მიმართ მოძრავ სისტემაში  რომლის მიმართაც სხეული მოძრაობს \(v\) სიჩქარით, მისი სიგრძე შემცირდება   -ჯერ:

ამოცანის პირობის გამოყენებით, გვაქვს . აქედან ვპოულობთ 

პასუხი: სხეულის მასა იზრდება ორჯერ.