- ბეტა-ნაწილაკების (ელექტრონები და პოზიტრონები) ნაკადი, რომელსაც ასხივებს ატომის ბირთვები მათი ბეტა-დაშლისას.