- მოწყობილობა, სადაც მიმდინარეობს ბირთვების დახლეჩის მართვადი ჯაჭვური რეაქცია.