- ენერგეტიკის დარგი, რომელიც  მშვიდობიანი გამოყენების მიზნით, ბირთვული ენერგიის სხვა სახის ენერგიად გარდაქნას ემსახურება.