- ენერგიის უზარმაზარი რაოდენობის უკიდურესად სწრაფი გამოყოფა ბირთვული ჯაჭვური რეაქციის ან თერმობირთვული რეაქციის შედეგად.