ატომური რეაქტორი - მოწყობილობა, რომელიც მძიმე ელემენტების ბირთვების გახლეჩვის მართული ჯაჭვურ რეაქციის განხორციელებასა უზრუნველყოფს.