ელექტრული დენის წყარო, რომელშიც ელექტროქიმიური რეაქციის ენერგია გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიად (ვოლტის ელემენტი, აკუმულატორები და სხვ.)