წესი, რომელიც წრფივი დენიანი  გამტარის მაგნიტური ველის ინდუქციის ვექტორის მიმართულების დასადგენად გამოიყენება: თუ ბურღი ჩადის დენის მიმართულებით, მაშინ ბურღის სახელურის ბრუნვის მიმართულება ემთხვევა მაგნიტური ინდუქციის ვექტორის მიმართულებას.   (შეადარე მარჯვენა ხელის წესს).