შეკითხვა:

გამარჯობათ, წიგნებში წერია რომ რეზისტორების შემაერთებელი გამტარის წინაღობა ნულის ტოლია და ამიტომ მისი პოტენციალი ყველა წერტილში ერთნაირია მაგრამ ამ გამტარში ხომ მოძრაობს ელექტრონი და მასზე მოქმედებს ძალა Eq რომელიც ასრულებს მუშაობას A=Eqd  და მაშინ წესით პოტენციალი ხომ უნდა იცვლებოდეს რადგან ნაწილაკმა რომ იმოძრაოს პოტენციალთა სხვაობაა საჭირო
წინასწარ დიდი მადლობა პასუხისთვის)) 

პასუხი:

ელექტრულ სქემაზე რეზისტორების შემაერთებელი წრფის მონაკვეთები  ჩათვლილია ერთნაირი პოტენციალების მქონე(ეკვიპოტენციური) წირებად.  უმრავლეს შემთხვევებში  სხვადასხვა წირს სხვავდასხვა პოტენციალი ექნება.... ანუ მათზე ძაბვის ვარდანა არ ხდება.... ეს წირი გაწელილ წერტილად შეგიძლია ჩათვალო... რეალური  ფიზიკური წრედის  შედგენისას მიმყვან სადენებად ძალიან მცირე წინაღობის გამტარებს იყენებენ, თუმც   თანამედროვე ზუსტი  ელექტრონული ხელსაწყოების დამზადებისას  თითოეულ მისხალი გამტარის წინაღობას უკვე მნიშვნელობა ენიჭება...