შეკითხვა:

ჰაერით გაბერილ მცირე ზომის რეზინის ბუშტს ნელ-ნელა ძირავენ წყალში. 5 მ-ის სიღრმეზე ბუშტზე მოქმედი ამომგდები ძალა იყო F. განსაზღვრეთ ბუშტზე მოქმედი ამომგდები ძალა 20 მ-ის სიღრმეზე. ატმოსფერული წნევა 10 მ სიმაღლის წყლის სვეტის წნევის ტოლად ჩათვალეთ. წყლის ტემპერატურა სიღრმის მიხედვით არ იცვლება (რეზინის დრეკადობის ძალა უგულებელყავით). 

პასუხი:

ბუშტის ჰაერისთვის    p1V1 = p2V2.... p1= pატმ + rgh =10 + 5 = 15 მ.წყლ.სვ. .........p2= pატმ + rgh2 = 10 + 20 = 30 მ.წყლ.სვ..... ე.ი.  გამოვიდა, რომ წნევა ბუშტში გაზრდილა 2-ჯერ, ე.ი. მოცულობა შემცირებულა 2-ჯერ..... ეს თავისმხრივ გამოიწვევს ამომგდები ძალის 2-ჯერ  შემც(ივნებას?...)   ალბათ იცი რომ       Fამომგდ= rgV.