შეკითხვა:

1. მანძილი ორ უძრავ წერტილოვან მუხტს შორის 2-ჯერ შემცირდა, ხოლო ერთ-ერთი მუხტი 4-ჯერ გაიზარდა. როგორ შეიცვალა ურთიერთქმედების ძალა? 

2. წერტილოვანი მუხტიდან 4 სმ-ით დაშორებულ წერტილში ველის დაძაბულობა 25 ნ/კ-ია. რისი ტოლი იქნება დაძაბულობა 8 სმ-ით დაშორებულ წერტილში? 

3. რა ძალით ურთიერთქმედებს 30 სმ-ით დაშორებული 10 ნკ და 30 ნკ მუხტის მქონე ორი ნაწილაკი?

4. ველის რაღაც წერტილში 2 ნკ სიდიდის მუხტზე მოქმედებს 0,4 მკნ ძალა. იპოვეთ ველის დაძაბულობა. 

5. ზეთში მოთავსებულია ორი ერთნაირი წერტილოვანი მუხტი. მათ შორის მოქმედებს 20 ნ

ძალა. იპოვეთ თითოეული მუხტი თუ მათ შორის მანძილი 9 მმ-ია, ზოლო ზეთის დიელექტრიკული შეღწევადობაა 2,5. 

6. ლითონის ორი ერთნაირი ბურთულა დამუხტულია +q და +4q მუხტებით და ერთმანეთიდან დაშორებულია r მანძილით. ბურთულები ერთმანეთს შეახეს. რა მანძილით უნდა დავაშოროთ ერთმანეთს, რომ ძალა იგივე დარჩეს?

დამეხმარეთ გთხოვთ საკონტროლოსთვის მჭირდება <3 მადლობა წინასწარ <3 

პასუხი:

ასეთი ამოცანები მრავლადაა ამოხსნილი ჩვენს საიტზე... ათვალიერე წინა გვერდები.

საიტი არ არის განკუთვნილი საშინაო დავალებების შესასრულებლად