შეკითხვა:

გამარჯობათ მაინტერესებს ეს ამოცანა:

ზამბარა, რომელზეც
3კგ მასის სხეული დაკიდეს  4სმ-ით წაგრძელდა. განსაზღვრეთ ზამბარის გაჭიმვისას შესრულებული მუშაობა.

მე ვიფიქრე რომ A = mgh სადაც m = 3კგ h = 0.04მ g = 10    =>     A = 1.2ჯ, h = 0.04მ იმიტომ რომ სხეულიც ჩამოიწეოდა 0.04მ-ით, საბოლოოდ სწორი პასუხი არის 0.6ჯ და ვერ გავიგე რატო იქნება mgh/2?

პასუხი:

იმიტომ რომ შენ დათვლილი გაქვს უშუალოდ სიმძიმის ძალის მუშაობა.... არადა გეკითხებიან ზამბარის გაჭიმვაზე შესრულებულ მუშაობას, ანუ მუდმივი  სიმძიმის ძალისა და ზამბარის  ზრდადი  დრეკადობის ძალის მუშაობათა ალგებრულ ჯამს - სიმძიმე დადებითს და დრეკადობა უარყოფითს.    სხვა სიტყვებით ეს იქნება ზამბარა/სხეული სისტემის  ჯამური  პოტ ენერგიის ცვლილების  მოდულის ტოლი(კინ ენერგია სისტემას თავში და ბოლოში არ აქვსს): გრავიტ პოტ ენერგია მოიკლებს  mgh -თ  , ხოლო დრეკადობის პოტ ენერგია გაიზრდება  kx2/2  -ით --- საბოლოო ჯამური ცვლილება იქნება უარყოფითი, რადგანაც  სისტემა თავისთავად გადავიდა ნაკლები პოტ ენერგიის მდგომარეობაში(ჩაკეტილი სისტემა  ხომ ყოველთვის მინიმალური პოტ ენერგეტიკული მდგომარეობისკენ მიისწრაფვის) .... თავისმხრივ ადგილი აქვს  mg = kx  ტოლობას, რაც მიგიყვანს სწორ შედეგზე....

--------------------------------------------

ტვირთის ზამბარაზე დაკიდების შემდეგ ხელის გაშვების შემდეგ  თავიდან  აღიძვრებოდა რხევითი პროცესი......