შეკითხვა:

გამარჯობათ წინა ამოცანა რაც აქ დავწერე ორ ბატარეაზე, ერთნაირი პოლუსებით რომ არიან შეერთებული და მათი ემ ძალებია 2ვ და 1.5ვ ხოლო წინაღობებია 0.6ომი და 0.4ომი და გვანიტერესებდა ძაბვა და დენის ძალა. ძაბვაზე ამოვხსენი მივიღე 1.7ვ მაგრამ ვერ გავიგე როგორ იყვნენ ბატარეები ჩართულები ანუ მიმდევრობით თუ პარალელურად თავიდან მიმდერობით მეგონა და პასუხი პარალელურის დროს გამოდის და გამოვიყენე შემდეგი ფორმულა:

ოღონდ აქ ორი ბატარეა გვაქ და მივიღე სწორი პასუხი.

(2/0.6 + 1.5/0.4)/(1/0.6 + 1/0.4) = 1.7

დენის ძალაზეც იგივე ნაირად გამოვიყენე ომის კანონი რომ დენის ძალა არის ძაბვა გაყოფილი წინაღობაზე, მაგრამ პასუხი დენის ძალაზე ვერ მივიღე პასუხი არის 0.5ა მაგრამ მე ვიღებ 1.7/0.24 იმიტომ რომ ძაბვა მივიღე 1.7 და რადგან პარალელურად არიან წინაღობა იქნება 0.24, მაგრამ თუ ისინი მიმდევრობით არიან ჩართულები მაშინ ვიღებ დენის ძალას 0.5ა ხოლო ძაბვას ვერ ვიღებ.

(-1.5+2)/(0.6+0.4) = 0.5

ჩემი აზრით ესე უნდა იყვნენ წრედში:

(პლიუსი პლიუსთან და მინუსი მინუსთან) მაშინ დენის ძალას ვიღებ 0.5-ს მაგრამ ძაბვა მათ მომჭერებზეც 0.5 გამომდის.

მაინტერესებს როგორ არიან წრედში და როგორ გამოვითვალო ძაბვაც და დენის ძალაც

P.S

ზოგი ფოტო და ეს ფორმულა არის თქვენი მოცემული, ჩემს პირველ კითხვაზე ამ საიტზე მაგრამ არ ვამბობ რომ თქვენი ამოხსნა არასწორია რადგან ამ კონკრეტულ ამოცანაში პასუხი ვერ მივიღე.

პასუხი:

deniswy.jpg - 347.17 kB

 

საერთოდ ძაბვა არსებობს რაიმე '' დატვირთვის'' ბოლოებზე... ამ ამოცანაში ჩვენ ''დატვირთვა''  ხელოვნურად შემოვიტანეთ ვოლტმეტრის სახით(იგი ხომ ძაბვის საზომი ხელსაწყოა), რის შემდეგ უკვე   ვოლტმეტრი    პარალელურად ჩართულ დენის წყაროთა ბატარეასთან აღმოჩნდა  მიერთებული... ასეთი ბატარეის ე.მ.ძ კი თავის მხრივ კირხჰოფის კანონების გამოყენებით დაითვლება და ღებულობს იმ სახეს, რომელიც  ადრე მოგაწოდე...

p.s.   ძაბვის გამოსათვლელ    ბოლო ფორმულაში    დენი სრულიადაც არ არის  0, 5 ამპერი.... ეს დენი ვოლტმეტრში გამავალი დენია - ძალიან მცირე, პრაქტიკულად 0-ის ტოლი.... ძაბვა დენის წყაროს მომჭერებზე დიდი მიახლოებით  თავად ბატარეის ე.მ.ძ-ს ტოლია...

საერთოდ, როცა ნამდვილი დატვირთვა არ არის ჩართული, ჯობს ვიმსჯელოთ პოტენციალთა სხვაობაზე - აქ კითხვა ასე უნდაიყოს დასმული: იპოვეთ პოტ სხვაობა დენის წყაროს მომმჭერებზეო...ხოლო თუ ამ მომჭერებს შორის ნამდვილად იქნებოდა ჩართული რაიმე R დატვირთვა, მაშინ უკვე ლაპარაკობენ ძაბვაზე. ასე, რომ ძაბვას და პოტ სხვაობას შორის ყოფილა თურმე განსხვავება და  მითუმეტეს ე.მ.ძ.-თან