შეკითხვა:

პარაშუტისტი პარაშუტის გაუხსნელად 15 წმ-ში 900 მეტრით დაეშვა.განსაზღვრეთ ჰაერის წინააღმდეგობის საშუალო ძალა ვარდნის დროს, თუ პარაშუტისტის წონაა 800ნ.

 

პასუხი:

ნიუტონის მეორე კანონი    mg - Fწინაღობა = ma     და კინემატიკა       H = at2/2 

-------------------->>>>>>>>   Fწინაღობა  = ?????