შეკითხვა:

მოძრავი ბურთულა ეჯახება იმავე მასის ბურთულას და მოძრაობას.როგორც 1 მთელი იპოვეთ საწყისი Eკინეტიკური და შეჯახების შემდეგ Eკინეტიკური

პასუხი:

დაიხმარე ვიდეოპასუხი

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე