შეკითხვა:

გამარჯობა, ახალი ვარ. ვერ გავიგე ერთი რამ. მოცემული გვაქვს: 200სმმოცულობის ნიკელინისა და 100სმტყვიისგან დამზადებული შენადნობი. და უნდა გამოვთვალოთ შენადნობის სიმკვრივე. ხომ ვერ დამეხმარებით?

პასუხი:

შენადნ სიმკვრივე = შენადნ მასა /  შენადნ მოცულობა.....   შენადნობის მასა  = ნიკელინის მასა  +  ტყვიის მასა, რომლებსაც გამოთვლი თავთავიანთი სიმკვრივეებით(სიმკვრივეებს მოიძიებ ცხრილებში)  .... შენადნობის მოცულობა = ნიკელინის მოცულობა + ტყვიის მოცულობა (ასე ფიქრობს მაგ  ამოცანის ავტორი და შენც მას დაუჯერე  ამჯერად. თუმც თუ სადმე შეხვდები მაგ ავტორს, კითხე:  რამდენად დარწმუნებულები ვიქნებით, რომ შედნობისას მართალია მასა არ ''დაიკარგება'',  მაგრამ მაინცდამაინც 200+100 სმმოცულობის შენადნობს მივიღებთთქო?... მაგ 1ლ წყალს  რომ 1ლ სპირტი შევურიოთ  ზუსტად 2 ლ სპირტწყალი გამოვათქო???...)