შეკითხვა:

გამარჯობა ოლეგი მასწავლებელო, როგორ ხართ? გვაქვს ბრტყელი კონდენსატორი , ორი ოთკუთხედი ფირფიტისგან შემდგარი რომელთა შორის დაშორება არის d , ფირფიტების სიგრძე b, ხოლო სიმაღლე t+H . კონდენსატორი ჩადებულია t სიმაღლემდე დიელექტრიკ , არაგამტარ სითხეში რომლის სიმკვრივე

პასუხი:

როგორ არის სითხის ზედაპირის და კონდენსატორის   ფირფიტების ურთიერთგანლაგება --- ურთიერთპარალელური თუ ურთიერთმართობული?.... კონდენსატორის  ელ ენერგიის ნამატი გაუტოლე სიმძიმის პოტ ენერგიის ნამატს...